VEDKAMINER

Aduro 9-5

Aduro 9-5

Aduro 9-5

Syftet med Aduro 9-5 har varit att skapa en hög braskamin

22790 kr

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning

Syftet med Aduro 9-5 har varit att skapa en hög braskamin - 120 cm - med upphöjd brännkammare. Därigenom uppnår man en lättare användning och en perfekt insyn till lågorna. Alle tre glas hålls anmärkningsvärt rena av en effektiv glasspolning. Aduro 9-5 kommer se snygg ut i det stora rummet.. Braskaminen är utrustad med stort förvaringsutrymme med lucka.

Utrustad med den unika Adurotronic-automatiken som gör kaminen enkel att sköta och ger optimal förbränning.

En kamin som självklart uppfyller alla miljökrav i Europa, krav enligt
Svanen-märket, Sintef i Norge samt CE-krav och krav enligt standarden EN13240.

Grunddata

Verklig effekt min/max: 3-9 kW

Höjd: 1200 mm

Bredd: 500 mm

Djup: 447 mm

Skorstensanslutning: 150 mm, topp- och bakansluten. Centrum på anslutningen upptill sitter 193 mm från bakre kant. Avstånd från golv till centrum på bakre anslutning är 1082 mm.

Bränsle: Alla sorters ved

Vedförbrukning min/max: N/A

Vedlängd max. 39 cm

Vikt: 115 kg

Säkerhetsavstånd bakåt: 100 mm med isolerat rökrör

Säkerhetsavstånd sidor: 700 mm

Vill du minska avståndet till brännbart? Använd t.ex. Nordic Heatings brandskyddsskivor!

Kontaktuppgifter

info@vedeldning.com

Lars-Göran Malmqvist: 070-71374 02

Peter Braun: 073-51846 96

© 2023 Vedeldning i Stockholm

Kontaktuppgifter

info@vedeldning.com

Lars-Göran Malmqvist: 070-71374 02

Peter Braun: 073-51846 96

© 2023 Vedeldning i Stockholm

Kontaktuppgifter

info@vedeldning.com

Lars-Göran Malmqvist: 070-71374 02

Peter Braun: 073-51846 96

© 2023 Vedeldning i Stockholm