fbpx

Nya Mitsubishi Q-Heat 665 VEHZ 6,6kw Hyper Heating Mont & klart Inkl. moms. & 5-års full garanti

TILLVERKAD FÖR NORDISKT KLIMAT.

QHeat-pumparna från världsledande Mitsubishi Electric är dimensionerade för att tåla det krävande nordiska klimatet, med material och korrosionsskydd utprovade för att ge många års problemfri drift – därför får du hela 5 års garanti när du registrerat din QHeat på Canvac.se.

HYPER HEATING KLARAR ISKALLA NÄTTER.

QHeat 635/665 följer upp succén med 630/660- modellerna, med ännu bättre prestanda och nya smarta finesser som höjer komforten och sänker dina kostnader. Tack vare Mitsubishi Electrics unika Hyper Heating-teknik behåller QHeat 635/665 sin nominella kapacitet ända ner till -15 °C och fortsätter att ge värme ned till -30 °C – medan konventionella luft/luftvärmepumpar får försämrad verkningsgrad redan innan termometern kryper under nollstrecket. Med Hyper Heating får du trygg värme i normalt svenskt vinterväder till en behagligt låg investeringskostnad!

EFFEKTIVARE ÄN NÅGONSIN – COP 5,52!

QHeat 635/665 har energiklassificering A++ för värme och A+++ för kyla – toppbetyg som innebär lägsta möjliga driftkostnader. Trots en COP-faktor på fantastiska 5,52 är ljudnivån fortfarande som en viskning, med bara 20 dB(A) på lägsta fläkthastigheten.

SCOP – EN ÄNNU RÄTTVISARE JÄMFÖRELSE!

Värmepumpar brukar jämföras med COP-tal (Coefficient of Performance) som anger verkningsgraden under vissa bestämnda förhållanden. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) som är det nya sättet att mäta tar hänsyn till funktionen över hela året i tre olika geografiska zoner. SCOP-mätningen görs med alla hjälpsystem inkopplade, som till exempel värmekablar och defrostersystem. Det ger en rättvisare bild av hur värmpepumpen presterar under verkliga driftförhållanden. Och QHeat 635/665 levererar, med ett svårslaget SCOP-tal på 4,9.

VÄRMER TVÅ PLAN MED DUBBLA, DELADE VINGAR!

Dubbla inomhusenheter är inte längre automatiskt ett måste för dig som har ett större hus. Tack vare dubbla, delade vingar som styr luftströmmarna klarar QHeat 635/665 av att värma två plan samtidigt. Värmen räcker till för båda våningarna, bara planlösningen gör det möjligt för den uppvärmda luften att nå fram.

HUMANSENSOR STYR VÄRMEN DIT DU VILL!

Den nya smarta Humansensorn som är standard på alla QHeat 635/665 känner av var du och din familj befinner er och styr värmen dit – finns ingen i rummet sänks temperaturen automatiskt och du sparar ännu mer energi. En infraröd värmesensor mäter ständigt.

temperaturen i rummet i tre dimensioner och upptäcker värmekällor som braskaminer, TV-apparater och förstås också människor och husdjur. Med den informationen kan sedan värmepumpens dator styra luftströmmarna för maximal komfort och lägsta möjliga energiförbrukning.

PLASMA QUAD – VÄRLDSUNIK FILTERLÖSNING!

Ett behagligt inomhusklimat handlar inte bara om sköna temperaturer. Med en QHeat-värmepump får du dessutom en renare och friskare luft i hela huset, tack vare Mitsubishi Electrics helt unika reningsteknik i fyra steg. Upp emot 99 procent av alla virus, allergener, dammpartiklar och bakterier tas om hand helt automatiskt.

Plasma Quad-tekniken bygger på att all ingående luft passerar genom ett kraftigt elektriskt laddat fält som neutraliserar skadliga partiklar i fyra steg. Först dammkornen, som är störst, som reduceras med upp till 88 procent. Sedan allergener som pollen, djurhår och mögelsporer, där Plasma Quad tar bort mellan 94 och 98 procent av de irriterande partiklarna. Och så till sist bakterier och virus, där reningseffekten är upp till 99 procent i båda fallen. Resultatet blir en hälsosam och friskt doftande miljö för din familj, utan unkna, instängda lukter.

VECKOSCHEMA SPARAR PÅ VÄRMEN!

Via fjärrkontrollen programmerar du enkelt in ett veckoschema med anpassade temperaturer under olika delar av dygnet och veckan. Lägre på dagarna när ingen är hemma eller på nätterna när alla sover, högre på morgnar och kvällar – och kanske lite extra lyxigt varmt på helgen. Du väljer!

SNABBUPPVÄRMNING

STYRNING A V LUFTRIKTNINGEN VIA FJÄRRKONTROLLEN

* 10- GRADERSFUNKTION FÖR UNDERHÅLLSV ÄRME I FRITIDSHUS

FLÄKTLÄGE UT AN UPPVÄRMNING

Se produktblad nedan.

Pris: 21 495 kr

520_CANV_FOLD_QHEAT635_Print_uppsl.pdf

Share Button